Tarmo Tähepõld; Marika Graudina

“IKT LAHENDUSTE RAKENDAMINE EESTI EHITUSSEKTORIS NING SEKTORIGA SEOTUD POTENTSIAAL IDUFIRMADELE” (juhendaja Marge Suits, MSc). LÜHIÜLEVAADE: Antud uurimustöö teemal “IKT lahenduste rakendamine Eesti ehitussektoris ning sektoriga seotud potentsiaal idufirmadele” uurib info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) rakendamist Eesti ehitussektoris. Uurimustöö tulemusena tuvastati kuus peamist takistust, mis on tugevalt sõltuvuses ehitussektori struktuurist ja mida IKT ettevõtted (idufirmad) peaksid ehitussektorile IT…

Tanel Kärp

“INTERNETIPÕHISTE MÄNGUSTAMISMEETODITE KASUTAMISSOBIVUSE TÕESTAMINE, JUURUTAMAKS LOODUSSÕBRALIKUMAT KÄITUMIST” (juhendaja Taivo Lints, MSc). LÜHIÜLEVAADE: Inimtegevus põhjustab biosfäärile üha suurenevat kahju, mis on hakanud ohustama lisaks looduskeskkonnale ka meie ellujäämist liigina. Teadlikkus olukorrast on kasvamas, ent tegevused probleemi lahendamiseks mitte. Keskkonnaaktivistidel puuduvad nii teadmised kui vahendid, et ühiskonnas vajalikke käitumisharjumuste muutusi esile kutsuda. Samal ajal on aga internet kui…