Kärt Karro

“VALGUSKUJUNDUSE LOOMINE LAVASTUSELE “CERVANTOORIUM””. (Siime Reispass, Margus Vaigur) LÜHIKOKKUVÕTE: Loov-praktilise lõputöö kirjalik osa annab ülevaate valguskujunduse loomise protsessist Tartu Uue Teatri lavastusele „Cervantoorium“. Lavastus esietendus Tartu Uues Teatri väikeses saalis 18. märtsil 2022 ning oli Tartu Uue Teatri ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koostöölavastus. Lavastuse autor-lavastajad on EMTA diplomandid Erik Richard Salumäe ja Roos Lisette…

Emilie Kirsi

“VISUAALSE ATMOSFÄÄRI LOOMINE JA MÕJU LAVASTUSTERVIKULE LAVASTUSE “RÖÖVLITÜTAR RONJA” NÄITEL” (Ele Viskus, Krista Norden) LÜHIÜLEVAADE: Loov-praktilises lõputöös otsisin vastust küsimustele, milline roll on atmosfääri loomisel visuaalsetel kujundustel ning kuidas mõjutab visuaalne atmosfäär lavastustervikut. Analüüsimise aluseks võtsin Eesti Noorsooteatri lavastuse “Röövlitütar Ronja” (lavastaja Taavi Tõnisson, kunstnik Kristel Maamägi), mis esietendus 6. veebruaril 2022. Lõputöö eesmärk oli mõista…

Siim Reispass

“VALGUSKUJUNDUS LAVASTUSELE “SA OLED TÄNA ILUSAM KUI HOMME””. (Margus Vaigur) LÜHIÜLEVAADE: Minu loovpraktiline lõputöö on valguskujunduse loomine Lauri Lagle lavastusele „Sa oled täna ilusam kui homme”, mis on Von Krahli Teatri ja Ekspeditsiooni produktsioon ning mis esietendus 12. septembril 2020 Sakala 3 teatrimajas. Oma loovpraktilise lõputöö kirjaliku osa jagasin seitsmeks peatükiks. Alustan lavastajast kui kogu protsessi…

Kristen Kirsimäe

“VALGUSKUJUNDUSE LOOMINE ENDLA TEATRI LAVASTUSELE “TANGO””. (Margus Vaigur) LÜHIÜLEVAADE:  Loov-praktilise lõputöö kirjalik osa annab ülevaate valguskujunduse loomise protsessist Endla teatri lavastusele „Tango“. Antud lavastus esietendus 25. jaanuaril 2020. aastal Endla teatri Küünis. Loov-praktilise lõputöö kirjaliku töö eesmärgiks on kirjeldada ja analüüsida valguskujunduse loomise töö protsessi ning kasutatud praktilisi võtteid ja vahendeid. Kirjalik töö on kirjutatud valguskujunduse loomisprotsessi…

Tuuli Omler

“KUJUNDUSE LOOMINE LAVASTUSELE „100 M MORE“” (Juhendaja Kersti Rattus) LÜHIÜLEVAADE: Minu loov-praktilise lõputöö kirjalik osa annab ülevaate lavakujunduse loomisest lavastusele „100 M MORE“, mis esietendus Tartu Uues Teatris 9. mail 2019. aastal. Antud lõputöö kirjaliku osa eesmärk on kirjeldada ja analüüsida endapoolset panust lavastuse sünnis nii lavastuskunstniku kui ka teostajana. Käesolevas kirjalikus töös käsitlen lisaks projekti üldkirjeldusele…

Mailiis Laur

“VISUAALSE DRAMATURGIA KONSTRUEERIMINE TAARKA” (Juhendajad MA Inga Vares, MA Ele Viskus) LÜHIÜLEVAADE: Minu loovpraktilise lõputöö näol oli tegemist kaastööga MTÜ Taarka pärimusteatri lavastusele Vanahunt, mis esietendus 3. augustil 2018. aastal Treski küünis Setomaal. Lavastuse aluseks olev materjal põhines üle-eelmisel sajandivahetusel elanud seto jutuvestja Feodor Vanahundi lugudel. Kuna lavastuse aluseks oli eripärane materjal, mis nõudis selle…

Mari-Riin Villemsoo

“Valguskujunduse loomine Ugala teatri lavastusele “Krdi loll lind”” (Juhendajad MA Valle-Sten Maiste, Villu Konrad) LÜHIÜLEVAADE: (lühiülevaate autor Taavet Jansen) Mari-Riin Villemsoo loov-praktilise lõputööks on valguskujunduse loomine lavastusele “Krdi loll lind” (esietendus 7.10.2017 Ugala teatri väikeses saalis). Lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli kirjeldada ja analüüsida Mari-Riinu tööprotsessi, kasutatud meetodeid ja praktilisi võtteid. Lisaks analüüsib Mari-Riin oma…

Ida Lepparu

“Looduslikest materjalidest valmistatud ümarnuku võimalikkusestnukufilmis” (Juhendaja MA Anu-Laura Tuttelberg, MA Ene Mellow, PhD Liina Unt, BA Holger Rajavee) LÜHIÜLEVAADE: (lühiülevaate autor Taavet Jansen) Ida Lepparu valmistas oma loov-praktilise lõputöö tarbeks kaks animeeritavat ümarnukku. Üks nukk looduslikkest materjalidest ja teine sünteetilistest. Ida eesmärgiks on välja selgitada, kuidas mõjutavad materjalid nuku liigutamist, nuku hingestamist? Ida kirjeldab detailselt…

Laura Maria Mäits

“VALGUSKUJUNDUSE LOOMINE UGALA TEATRI LAVASTUSELE “VÄIKE PII JA KIIGELAUD”” (juhendaja Margus Vaigur). LÜHIÜLEVAADE: Laura Maria Mäitsi loovpraktiliseks lõputööks on Ugala Teatri lastelavastusele “Väike Pii ja kiigelaud” valguskujunduse tegemine ning tööprotsessi analüüs. Nii valguskujundus konkreetsele lavastusele kui ka valguskujunduse analüüs konkreetsele lavastusele on ratsionaalne, selgelt loetav, esteetiliselt nauditav. Töö kirjalikus osas annab Laura Maria sissejuhatavalt aimu, milline võiks…

Pille-Riin Lillepalu

“INSPITSENDI TÖÖPROTSESS UGALA TEATRI LAVASTUSTE “KAHE ISANDA TEENER” NING “PRINTSES LULUU JA HÄRRA KERE” NÄITEL” (juhendaja Irene Hütsi, MA). LÜHIÜLEVAADE: Lillepalu lõputöö käsitleb inspitsiendi tööprotsessi kahe Ugala Teatri lavastuse „Kahe isanda teener“ ja „Printsess Luluu ja härra Kere“ näitel. Töö eesmärk on analüüsida inspitsiendi tööülesandeid ning võrrelda tegelikkust kirjapanduga ehk siis ametijuhendiga – seda läbi isikliku…

Lea Ojam

“PÄRISELU BUTAFOORIA” (juhendaja Liina Unt, PhD). LÜHIÜLEVAADE: Käesoleva “Lõimiku” sirvija leiab siit kaks tööd, nii Lea Ojami seminaritöö, kui ka tema lõputöö. Kuna tegu on kenasti kokkukõlava tervikuga, oleks olnud suisa patt üht neist välja jätta. Päriselu butafooria – mis see on? Vastuseks minu küsimusele, sõnastas Lea selle lihtsalt: “Need on kõik need asjad, mis meid…

Sander Põllu

“VALGUSKUJUNDUSE LOOMINE ENDLA TEATRI LAVASTUSELE “SINIKAD”” (juhendajad Liina Unt, MA ja Margus Vaigur). LÜHIÜLEVAADE: Sander Põllu lõputööks on valguskujunduse loomine lavastusele “Sinikad” Pärnu teatris Endla. Töö kirjalikus osas tutvustab Sander lavastusmeeskonda ning annab ülevaate lavastuse alustekstist; teises osas kirjeldab lavakujundust ning püüab natuke selgitada kasutatavat dekoratsiooni; kolmandast peatükist alates on autor pühendunud valguskujunduse valmimise kirjeldusele. Loogilise…