Anumai Raska

“TURVALINE RUUM- KELLELE JA MILLEKS?” (Anu Sööt, PhD) LÜHIÜLEVAADE: Lõputöö “TURVALINE RUUM – KELLELE JA MIKS?” eesmärk oli uurida turvalise ruumi poliitika vajalikkust ning sellega kaasnevaid nähtusi TÜ Viljandi kultuuriakadeemia (TÜ VKA) näitleja ja tantsuõpetaja erialade tudengite ning A Stage Of Emergency rahvusvahelises üliõpilasprogrammis osalenud erinevate koolide üliõpilaste ja õppejõudude seas. Töös antakse ülevaade turvalise…

Karmel Naudre

“PSÜHHOFÜÜSIS KUI NÄITLEJA TÖÖRIIST: KOGNITIIVSE NEUROTEADUSE ERIALASED SEOSED” (Kai Valtna) LÜHIÜLEVAADE: Kirjutasin oma töö lähtuvalt isiklikust huvist neuroteaduse vastu ning sellest tõukunud erialastest seostest. Saadud teadmiste põhjal süvenen enda töös täpsemalt ajule, mälule, kehale ja keelele. Neljast põhikomponendist lähtuvalt analüüsin enda kehamälu kogemusi ning psühhofüüsise kui tööriista arendamist neuroteaduse-näitleja seostele tuginedes. Karmel Naudre Lõputöö autor TÜ Viljandi…

Maarja Tammemägi

“MINU ELU KUNSTIS” (Juhendaja Katariina Unt) LÜHIÜLEVAADE: Minu töö on akadeemilise püüdlusega enese süvaanalüüs. Käesolevas töös sõnastasin oma teekonna kultuuriakadeemia näitlejaõppes keskendudes näitlejatehnilistele arengupunktidele läbi isiksusliku enesearengulise prisma. Selline analüüsimeetod lähtub minu kindlast veendumusest, et areng näitlejana ja areng inimesena on rööbitine protsess. Maarja Tammemägi Lõputöö autor TÜ Viljandi kultuuriakadeemia LÄBITUD ÕPPEKAVA: Teatrikunst ESTER DSpace

HELENA KESONEN

“TEADVELOLEKU RAKENDUSVÕIMALUSI TEATRIKUNSTIÕPPES” (Juhendaja Taago Tubin, TÜ VKA näitlejatöö lektor) LÜHIÜLEVAADE: Helena Kesoneni lõputöö on sündinud autori isiklikust vajadusest meetodi või praktika järele, mis võiks teatrikooliõpingute vaimselt ja füüsiliselt pingelisel ajal toetada. Teadvelolek (ingl. keeles mindfullness) annab võimaluse peatada pidevat alateadvuse voolu ning olla rohkem hetkes, keskenduda paremini ja olla võimeline pühenduma õppetööle ilma hinnanguid…

KARL SAKRITS

“HELIDE MAAILM SÕNATEATRIS” (Juhendaja Garmen Tabor, MA) LÜHIÜLEVAADE: ,,Tänapäeval kasutatakse sõna helindus, mille Riina Roose on välja pakkunud. See meeldib mulle väga, sest kõik, mis krõbiseb või koliseb või müriseb või laulab, on heli, ja muusikaline kujundus on ju vaid osa sellest helindusest või helindamisest,, ütleb oma raamatus ,,Viiv,, Eesti üks silmapaistvamaid helindajaid Viive Ernesaks. (2006,…

Kaija Maarit Kalvet

“TEISTE MEELTE RAKENDAMINE TEARTIS VISUAALIVABA LAVASTUSE “PELLEAS & MELISANDE” NÄITEL” (juhendaja Jaanika Juhanson, MA). LÜHIÜLEVAADE: “Oma lõputöös „Teiste meelte rakendamine teatris visuaalivaba lavastuse „Pelleas&Melisande“ näitel“ analüüsin oma kogemust ilma silmadeta kogetava teatrivormi loomisel. See on teatav kokkuvõte kaheaastasest protsessist, mille esimeseks järguks võib lugeda minu seminaritööd „Nägemismeelt mittekasutava teatrikeele loomine nägemispuudega publikule“, teiseks osaks kursusekaaslastega tehtud diplomilavastust…

Kaarel Targo

“MINU ELU KUNSTIS” NÄITEL (juhendaja prof. Kalju Komissarov). LÜHIÜLEVAADE: Minu lõputöö „Minu elu kunstis“ sisuks on Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti eriala õpiaastate eneseanalüüs. Minu eesmärgiks kirjutamise hetkel oli kirjeldada enda näitlejakoolituse tähtsamaid arenguetappe ja verstaposte koolis veedetud nelja aasta jooksul. Samas proovisin ka iseenda jaoks mõtestada ning teistelegi arusaadavalt sõnastada, miks ja mil moel üks või teine kogemus…

Marika Palm

“AUTORITEATER JA KOLLEKTIIVNE AUTORLUS NING NENDEST LÄHTUV ENDA PRAKTILISE LOOMINGU ANALÜÜS EHK AUTORITEATER JA KOLLEKTIIVNE LOOMEMEETOD PRAKTIKAS” (juhendaja prof. Kalju Komissarov). LÜHIÜLEVAADE: Käesoleva kirjaliku lõputöö eesmärk on uurida Eestis järjest enam aktuaalsemaks muutuvat nähtust „Autoriteater“.  Leides vastuseid küsimustele nagu „Kes seda viljelevad?“ „Mis asi see üldse on,“ „Kas Autoriteater on üldse päriselt olemas?“ „ Millised on…

Adeele Sepp

“NOORE LAVASTAJANNA TUNNUSED (FEMINISM, SOOTUNNUSED JA SOONEUTRAALSUS TÄNAPÄEVA EESTI TEATRIS JA MINUS)” (juhendajad prof. Kalju Komissarov; Jaanika Juhanson, MA). LÜHIÜLEVAADE: Käesolevas teoreetilises lõputöös „Noore lavastajanna tunnused (Feminism, sootunnused ja sooneutraalsus tänapäeva Eesti teatris ja minus)“ uurib autor feminismi ja sootunnuseid ja sooneutraalsust kaasaegses Eesti teatriloomes ning autori isiklikus perspektiivis. Töös analüüsib autor iseennast kui noort lavastajannat,…

Jim Ashilevi

“TÕETUNNETUS: MIDA MA TEATRIT TEHES TEGELIKULT TEEN” (juhendaja Kalju Komissarov) LÜHIÜLEVAADE: Lõputöö “Tõetunnetus: Mida ma teatrit tehes tegelikult teen” on teatritudengi sõnastatud otsing, mille algsihiks on kaardistada loominguline teekond koolis – nelja aasta püüdluste tuum. Nõnda alustab autor noore teatritegija baasküsimustest ja ronib mööda “teoreetilist seina” ülespoole, kasutades pidepunktidena kõiksuguste loominguliste alade meistrite tõesähvatusi. Töö teises pooles…

Birgit Landberg

“NELI AASTAT TEATRIKOOLIS: LAVASTADES ATMOSFÄÄRE“; juhendaja Garmen Tabor; teatrikunsti õppekava. LÜHIÜLEVAADE: Lõputöös „Neli aastat teatrikoolis : lavastades atmosfääre“ analüüsin enda kujunemist teatritudengist lavastajaks. Nelja aasta jooksul loodud lavastustest kõikides olen tegelenud otsinguga leidmaks ideaalsest atmosfääri. Ma küll lavastajana defineerin ennast läbi keskkonna ja atmosfääri, aga see on rohkem intuitiivne kui teadlik. Siinkohal tundsin, et koolis omandatud…