Eesi Rosenberg

“AVE MARIA, PIETAGA PAATER-RIPATSID” (Indrek Ikkonen, MA) LÜHIÜLEVAADE: Lõputöö taustauuringus selgitatakse, miks on Eestis naispühakuid ehetel vähe kujutatud ja milline mõju oli reformatsioonil visuaalsele maailmale. Praktilise osa raames on valminud hõbedast pietàga paater-ripatsid, mille kujundamisel lähtutud sümboltähendustest ja kaitsemaagiast. Töö osaks on erinevate vitsatraatide ja ripatsi serva kupulöömise rütmide uurimine ning katsetamine. Ilmnes, et variatiivsust…

Andre Rist

“PAISTU MAARJA KIRIKU PALVEKÜÜNALDE HOIDJA” (Juhendaja Väino Niitvägi) LÜHIÜLEVAADE: Andre Risti loov-praktiline lõputöö „Paistu Maarja kiriku palveküünalde hoidja“ jälgib Paistu Maarja kiriku tellitud palveküünalde hoidja valmimist  visandamisest valmisobjektini, tuues välja  kirjalikus pooles ka kiriku ajaloo ning tellimuse disaini inspireerinud sümbolid. Palveküünalde hoidjaga valmis samuti ka kuju Madonnast lapsega ning tammepuidust korjanduskast. Tööprotsessis kasutati erinevaid tehnoloogiaid…

Indrek Ikkonen

“Eesti filigraani valmistamise tehnoloogiad” (Juhendaja Eilve Manglus, Rahvusliku käsitöö osakond) LÜHIÜLEVAADE: Indrek Ikkoneni lõputöö „Eesti filigraani valmistamise tehnoloogiad“ peamiseks eesmärgiks on filigraani ja traatpõime valmistamisega seotud metoodilise materjali koostamine. Kuigi filigraani Eestis on valmistatud üle kaheksakümne aasta pole varem ilmunud ühtegi trükitud metoodilist käsitlust siinse filigraani tehnoloogilistest eripäradest. Töö jaotub kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis leiavad…

Margit Keeman

“KIVIJÄRVE KULJUSTEGA NOATUPED” (juhendajad Riina Rammo, MA; Egge Edussaar-Harak, MA). LÜHIÜLEVAADE: Kuljused on koos muude helisevate ripatsitega olnud Eestis ja naabermaades väga armastatud eheteks muinasajal ja hiljemgi. Käesoleva töö uurimisobjektiks on ainulaadsed ja omapärased esemed – Jõgevamaalt Kivijärvelt leitud pronkspealdisega naiste noatuped, mis on kaunistatud kuljustega. Töö käigus valmistasin nendest esemetest rekonstruktsiooni eesmärgiga õppida tundma kuljuste…