Ene Seppa

“OSKAR LUTSU BIBLIOGRAAFIA” (juhendaja Ilmar Vaaro). LÜHIÜLEVAADE: Tuntuima teose „Kevade“ autor Oskar Luts oli ka viljakas näite- ja vestekirjanik, kelle elu ja loominguline tegevus vajas senisest põhjalikumat bibliografeerimist. Lõputööna valminud „Oskar Lutsu bibliograafia“ esitab Oskar Lutsu trükis ilmunud töid (teosed, artiklid) ja kirjutisi tema elu ning loomingu kohta (kogumikud, raamatud, teatmeteosed, perioodikaväljaanded) eesti- ja võõrkeeles. Nimestiku…

Urve Vakker

“LUGEMISAASTA TULEMUSED EESTI RAHVARAAMATUKOGUDE SEISUKOHAST” (juhendaja Mai Põldaas, MA). LÜHIÜLEVAADE: Kultuuriministeerium kuulutas 2010. aasta Lugemisaastaks, et selle tähistamiseks korraldatavate ettevõtmiste ja sündmuste abil suurendada inimeste, eriti laste ja noorte, lugemust. Positiivsete vastukajade kõrval avaldati meedias arvamusi Lugemisaasta korraldamise mõttetusest ja selle kasuteguri puudumisest. Lõputöö raames valminud uuring tõestas, et Eesti rahvaraamatukogude seisukohalt täitis 2010. aastal korraldatud…

Maie Ristissaar

“INTEGREERITUD RAAMATUKOGUSÜSTEEMI MILLENIUM AVALIKU KATALOOGI KASUTAJASÕBRALIKKUS” (juhendaja Mai põldaas, MA) LÜHIÜLEVAADE: 1990. aastatel loodud veebipõhised avalikud kataloogid (OPAC) pakkusid küllaltki lihtsat kasutajaliidest, mis lubasid kasutajatel sisestada otsingusõnu ja vaadata tulemusi, sh eksemplari asukohta ja staatust. Uue põlvkonna avalikud kataloogid peaksid pakkuma kõikide raamatukogu ressursside leidmiseks ühte päringu koostamise kohta (üks sisenemispunkt kõikidesse raamatukogu ressurssidesse), nüüdisaegset veebiliidest (eeskujuks…