Meelika Hainsoo

“NELI NEITSIT. RÕNGASSÕLGEDEST JA REGILAULUDEST INSPIREERITUD RINNAEHTED” (Indrek Ikkonen) LÜHIÜLEVAADE: Lõputöö taustauurimuslik osa avab rõngassõlgede kandmise pikka ajalugu, selle ehtetüübi eri vorme ning muutumist ajas. Peatükis kirjeldatakse ka regivärsilise rahvalaulu peamisi tunnuseid, avatakse laulude “Meri õue all” ja “Luust sõrmus” sisu ning nelja neitsi motiivi mütoloogilisi tagamaid. Lõputöö loov-praktilise osana valmis ajaloolistest rõngassõlgedest ja regilauludest…

Maris Taul

“VILLASTE RAHVARÕIVAESEMETE PARANDAMISE VÕTTED EESTI RAHVA MUUSEUMI KOGUDE PÕHJAL. PARANDAMISE ÕPPETRÜKISE KOOSTAMINE” (Inna Raud ja Anu Pink)) LÜHIÜLEVAADE: Lõputöö koosneb Eesti Rahva Muuseumi kogudes olevate villaste rahvarõivaesemete parandamisvõtete analüüsist ja traditsiooniliste parandamisvõtete õpetamist juhendava raamatu „Paikame ja nõelume“ koostamisest. Töös kaardistasin seitse peamist villaste esemete parandamise meetodit: nõelumine, vabakäeline parandus, silmamine, tugevdamine, asendamine, paikamine ja…