Diana Tiits

“ERIVAJADUSEGA INIMESTE LAULU- JA TANTSUPIDU 2022” (Eleri Helimets, Marko Lõhmus) LÜHIÜLEVAADE: Käesolev kultuurikorralduse eriala loov-praktiline lõputöö annab ülevaate erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupeo korraldusest. Erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupidu on traditsiooniline füüsilise, vaimse või käitumusliku eripäraga inimestele suunatud tähtsündmus. 13. augustil 2022 Viljandi lauluväljakul toimus sündmus kolmeteistkümnendat korda ning kandis pealkirja „Taaskohtumine“. Laulu- ja tantsupeost…

Mihkel Känd

“OOPERILAVASTUSE “TÜRKLANE ITAALIAS” PRODUKTSIOON RAHVUSVAHELISEL OOPERIMUUSIKA FESTIVALIL PROMFEST”. (Jorma Sarv) LÜHIÜLEVAADE: Käesoleva kultuurkorralduse eriala loov-praktilise lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade Pärnu rahvusvahelisest ooperimuusika festivalist PromFest ning selle raames toimunud ooperiproduktsiooni “Türklane Itaalias” lavale toomisest. Ooperietenduste korralduses täitsin produtsendi tööülesandeid, näiteks meeskonna koordineerimine, artistide ja lavastusmeeskonnaga suhtlemine, turundus ja müük, sponsorlus, logistika, info koordineerimine, rahastustaotluste kirjutamine…

Marleen Vitsut

“KONTSERTTUUR ORATOORIUM “KRISTUS”” (Juhendaja Marju Mäger vMA) LÜHIÜLEVAADE: Käesolev loov-praktiline lõputöö annab ülevaate Kaari Sillamaa teose oratoorium “Kristus” kontserttuuri korraldusprotsessist ja tulemustest. Oratoorium “Kristus” kontserdid leidsid aset 2020. aasta septembrikuus kokku neljal korral: 12. septembril Tartu Pauluse Kirikus, 6. septembril Viljandi Pauluse kirikus ning 5. ja 13. septembril Tallinna Metodisti Kirikus. Teose autoriks on Kaari…

Mari-Liis Põldar

“GALAKTIKATEVAHELINE RÄNNAK: ÜLIM MÄNGUMAA” (Juhendajad Piret Aus, MA; Allan Kährik, MA) LÜHIÜLEVAADE: Käesolev Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse õppekava loov-praktiline lõputöö annab ülevaate 21. aprillil 2018 toimunud muusika- ja kunstisündmusest „Galaktikatevaheline rännak: Ülim mängumaa“. Sündmus toimus Tallinnas, Space X sündmuskeskuses. „Galaktikatevaheline rännak: Ülim mängumaa“ oli muusika- ja kunstisündmus, kus kohtusid andekad kunstnikud ja muusikud ning nende loomingut…

Linda Liis Eek

KULTUURIFESTIVAL “SÄRIN” 2019 (Juhendajad Merli Antsma, MA; Marko Lõhmus, MA) LÜHIÜLEVAADE: Lõputöö praktilise väljundina toimus 13.-14. septembril 2019 Kultuurifestival SÄRIN Raplas kultuuriklubis BAAS ja selle ümber loodud festivalialal. Muusika-, kirjanduse-, teatri- ja filmiprogrammides toimus 30 erinevat sündmust ning alal oli eksponeeritud kolm kunstinäitust. Festivalil osales üle tuhande külastaja. Kirjalikus osas kirjeldan ja analüüsin festivali korraldusprosessi, milles osalesin produtsendina juunist detsembrikuuni 2019….

Laura Annast

“KOOLINOORTE TEATRIPÄEV 2019” VANEMUISE TEATRIS (Juhendaja Piret Aus) LÜHIÜLEVAADE “Koolinoorte teatripäev 2019” toimus 12. märtsil Tartus Vanemuise teatris. Teatripäeva on ellu kutsunud Eesti Etendusasutuste Liit. Sündmus koondab kokku teatrid üle Eesti, et piirkonna õpilastele pakkuda erinevaid võimalusi teatrite tegemistega tutvuda, muuhulgas õppida tundma erinevaid töövaldkondi teatris. Esimene koolinoorte teatripäev toimus 2015. aastal Pärnus Endla teatris….

Ade Piht

“TAPA RONGIJAAMA ELLUÄRKAMINE” (Juhendaja Piret Aus, MA) LÜHIÜLEVAADE: Nostalgiline üritus „Tapa rongijaama elluärkamine” toimus Tapa rongijaamas 11. augustil 2017. Projekti eesmärgiks oli korraldada nostalgiline rännak, kus taastada lihtsate ja ajastutruude vahenditega üheks ööpäevaks Tapa Raudteejaam, nii nagu see oli 1980ndatel. Peamine ürituse toimumise põhjus oli näidata rongijaama ruume avalikkusele ning juhtida tähelepanu hetkel suletud ja…

Marta Toomla

“SOUNDITOORIUM” (Juhendaja Piret Aus) LÜHIÜLEVAADE: Sounditoorium oli 22. märtsil 2017. aastal Viljandis pärimusmuusika aidas toimuv eksperimentaalne kontserdiprojekt, mille korraldasid TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia erinevate erialade tudengid. Projekti oli kaasatud 55 noort muusikut üle Eesti ning kontserdil tuli esitamisele artisti Kaarel Kuuse uuslooming, mis sisaldas kaasaegset kombinatsiooni erinevatest muusikastiilidest. Kontserdi koori ning orkestrit juhendas 2017.aasta noorte laulupeo…

Hedi Armulik

„RAAMATU „HARULDASTE OLENDITE TASKURAAMAT” PUBLITSEERIMINE” (juhendaja Piret Aus) LÜHIÜLEVAADE: Töös kajastan „Haruldaste olendite taskuraamatu” publitseerimise protsessi, mis toimus 2016. aastal. Teose autoriteks on Anna-Liisa Sääsk ja Inessa Saarits. Need kaks Suure-Jaani Kooli õpilast koostasid 2015. aastal 8. klassis loovtööna raamatu, kuhu olid kirja pannud jutustused väljamõeldud olenditest ja teinud igast olendist ka erinevate kunstitehnikate abil…

Triin Rannamaa

“PÕHJA- JA BALTIMAADE PÄRIMUSMUUSIKA KÕRGKOOLIDE VÕRGUSTIKU NORTRAD AASTAKOHTUMINE” (juhendaja Signe Susi, MA). LÜHIÜLEVAADE: Oma loov-praktilises lõputöös „Põhja- ja Baltimaade pärimusmuusika kõrgkoolide võrgustiku Nordtrad aastakohtumine“ annan ülevaate sündmusest, mis toimus 19.-24. aprillil 2016. Viljandis. Aastakohtumine tõi kokku 150 pärimusmuusika üliõpilast ja õppejõudu 17 erinevast kõrgkoolist. Nordtradi aastakohtumine aitas korraldajatel – TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja Eesti Pärimusmuusika Keskusel…

Madis Mikkor

“FAHRENHEIT 451 – RAAMATU ELUKÄIK” EESTI TRÜKIMUUSEUMI VESTLUSRINGIDE SARI (juhendaja Piret Aus, MA). LÜHIÜLEVAADE: You don’t have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them. Ray Bradbury Raamatuteta ei kujuta me ette kultuuri. Nendesse talletatud teadmisteta pole vähemalt tuhat aastat olnud mõeldav haridus, teadus ega ühiskonnakorraldus. Igasuguse sõna ülimaks avaldusvormiks…

Helena Tamm

“KULTUURIDESSANT 2014” (juhendaja Kristiina Alliksaar, MA). LÜHIÜLEVAADE: Helena Tamme loov-praktiline lõputöö annab ülevaate TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia poolt korraldatavast suurest festivalist Kultuuridessant, mis toimus ajavahemikul 6.-17.mai 2014. Kokku toimus 11 päeva jooksul kuues linnas 77 erinevat sündmust, mainesündmusest sai osa üle 3 000 külalise ja osales üle 50 tudengi. Lõputöö kirjalik osa jaguneb kolmeks peatükiks. Neist esimene annab…

Taavi Tagel

“KONVERENTS “TRADITSIOONILISED KAMPSUNID LÄÄNEMEREMAADES” (juhendaja Marju Mäger). LÜHIÜLEVAADE: Taavi Tageli lõputöö annab ülevaate Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu ühiselt korraldatud konverentsist 16-18. mail 2013. Töö autor oli konverentsi korraldusmeeskonna projektijuhiks. Alguses kirjeldab autor sündmuse kultuurikonteksti, organisatsiooni ning tutvustab konverentsile seatud eesmärke. Järgnevalt saame teada sündmuse käigust päevade kaupa, tutvume toetajate ja…

Paula Toomel

“EESTI INTERPREETIDE LIIDU 10. HOOAJA KONTSERTIDE KORRALDAMINE PERIOODIL OKTOOBER – DETSEMBER 2011” (juhendaja Marko Lõhmus). LÜHIÜLEVAADE: Eesti Interpreetide Liit (EIL) oma pea 15-aastase ajalooga on loomeliitude hulgas üks nooremaid. Algse kiire ja jõulise arengu tulemusel on arendatud nii klassikalist loomeliidu tegevust, kuid alates 2001. aastast ka kontserdikorraldust oma liikmetele. Just selle tegevuse koordinaatorina alustas Paula Toomel…

Kadi Rutens

FILMIFESTIVAL „VILJANDI PÖFF 2009“ (juhendaja Marju Mäger). LÜHIÜLEVAADE: Lõputöö annab sissejuhatuseks põgusa ülevaate Pimedate Ööde Filmifestivali (PÖFF) kujunemisest, hetkeolukorrast ja tulevikuperspektiividest Eestis. Teises osas on töö autor paigutanud Viljandi PÖFFi kohalikku kultuurisituatsiooni, analüüsib selle sotsiaalmajanduslikku mõju kohalikule kogukonnale ja kirjeldab põhjalikult festivali korraldusprotsessi. Tööst võib leida ka autori enesereflektsiooni, kus ta analüüsib oma tegevust projektijuhina. PÖFF…