Ketrin Kastehein

“KOGUKONNAPRAKTIKA AINEKAVA TALLINNA TÕNISMÄE RIIGIGÜMNAASIUMILE” (Külli Salumäe) LÜHIÜLEVAADE: 21. sajandil on muutunud elukestev õppimine kiirete tehnoloogiliste ja majanduslike muutuste tõttu aina olulisemaks. Formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppimise käsitlemine vastanduvatena ei ole kooskõlas õppimise tervikliku olemusega. Sestap käsitleb lõputöö õppimist loetletud õppimise vormide tervikuna. Õppimise eest vastutab õppija, kuid nii õpikeskkond kui õppimise toetaja peaksid soodustama…

Anna Maria Lember

“KIHNU I KALANDUS- JA MERELAAGRI KORRALDAMINE JA LÄBIVIIMINE NOVEMBER 2020 – JUUNI 2021” (Külli Salumäe) LÜHIÜLEVAADE: Kalandus ja merendus on olnud Kihnu jaoks geograafilise asendi tõttu tähtsad valdkonnad, sest läbi aegade on nendest sõltunud paljude kihnlaste sissetulek ja elu jätkumine saarel. Täna on Kihnu kogukonna probleemiks noorte väljaränne konkurentsivõimeliste töökohtade puudumise tõttu. Käesoleva loov-praktilise lõputöö…

Teele Tõnisson

“TÜ VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA HUVIJUHT-LOOVTEGEVUSE ÕPETAJA ÕPPEKAVA LÕPETANUTE VAADE OMA KUTSEKINDLUST MÕJUTAVATELE TEGURITELE” (Külli Salumäe, vMA) LÜHIÜLEVAADE: Kutsekindlust on siiani uuritud enamasti õpetaja elukutsega seonduvalt. Kuid ka noorsootöötajate professiooni arenemisel on kutsekindluse probleemid Eestis aktuaalsed, mistõttu on oluline uurida noorsootöötajate kutsekindlust mõjutavaid tegureid. Sestap on uuritud aastatel 2014 – 2018 TÜ Viljandi kultuuriakadeemia huvijuht-loovtegevuse õpetaja õppekava lõpetanute…

Triin Konrad

“JÄRVA VALLA NOORTEVOLIKOGU ASUTAMINE 2019-2020” (Juhendaja Lii Araste, kogukonnatöö assistent, MA) LÜHIÜLEVAADE: Käesolev loovpraktiline lõputöö on Järva Vallavalitsuse jaoks suure tähendusega, eesmärk on asutada Järva valla noortevolikogu. Järva Vallavalitsus asutab Järva valla noortevolikogu selleks, et valla noored saaksid koostöös kohaliku omavalitsusega (edaspidi KOV) osaleda otsustusprotsessides. Kohalik omavalitsus leidis, et noorte võimestamiseks on kõige mõistlikum asutada…