Mihkel Pilt

“MÄNGUMAA” (Juhendaja Marek Talts) LÜHIÜLEVAADE: Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli kirjeldada ja analüüsida minu õpikogemusi, anda ülevaade diplomikontserdi “Mängumaa” kontseptsioonist, ülesehitusest ja ettevalmistusprotsessist. Lõputöö kirjaliku osa esimeses peatükis kirjeldasin ja analüüsisin oma õpikogemusi. Teises osas tutvustasin diplomikontserdi kontseptsiooni ning repertuaari. Kolmandas peatükis andsin ülevaate ettevalmistusprotsessist ning tutvustasin kaasmuusikuid. Kontsert toimus Viljandi jazzibaaris Jasm 30….

Roland Mällo

“Vastukaja” (Juhendaja Aleksander Paal, Muusikaosakond) LÜHIÜLEVAADE: Loov-praktilise lõputöö kirjalik osa annab ülevaate Roland Mällo omaloomingulise diplomikontserdi “Vastukaja” lugudest, koosseisust, ettevalmistusest ja tehnilisest teostusest. Kontsert toimus 5. juunil 2017 kell 21.30 Viljandi Muusikakooli orkestrimajas. Loov-praktilise lõputöö eesmärk on korraldada kontsert, kirjutada ja esitada omaloominguline kava, ning näidata minu oskusi jazzmuusiku ja saksofonistina. Diplomikontsert koosneb viiest originaalpalast,…

Taaniel Kõmmus

“GOODBY 101” (juhendaja Peedu Kass). LÜHIÜLEVAADE: Minu loov-praktilise lõputöö kirjalik osa annab ülevaate diplomikontserdi ettevalmistusprotsessi põhimõtetest ja kontserdil esitatavatest lugudest. Kontsert toimub 8.06.2016 kell 18:00 Orkestrimajas (Jakobsoni 16, Viljandi). Diplomikontserdi ja käesoleva töö pealkiri ”GOODBYE 101” viitab ühe eluetapi lõppemisele ja on minu viis öelda piltlikult hüvasti Viljandi linnale, kultuuriakadeemiale, muusikamajale ja ka bassiklassile ehk ruumile…

Harri Heinsoo

“TRIO À LA KENNY BURRELL” (juhendaja Iñaki Sandoval Campillo, PhD). LÜHIÜLEVAADE: Käesolev loov-praktilise lõputöö teoreetiline osa annab ülevaate minu diplomikontserdi sisust ning ettevalmistusprotsessist. Kontsert leiab aset 25.05.2016 kell 20:00 Viljandi jazzibaaris Jasm. Diplomikontserdi teema on „Trio à la Kenny Burrell“. Lõputöö pealkiri kätkeb endas austusavaldust mind suuresti mõjutanud jazzkitarristi Kenny Burrelli loomingu vastu. Enamjaolt tulevad ettekandele tema…

Laura Junson

“AUTORI ORIGINAALLOOMING JA LOOMINGUT MÕJUTANUD ARTISTID” (juhendaja Sirje Medell, MA). LÜHIÜLEVAADE: Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa teoreetiliseks aluseks on Laura Junsoni originaallooming, kus ta on nii muusika kui ka teksti autori rollis. Autor teeb ülevaate enda loomingut ja kõlapilti mõjutanud artistidest, selgitab, kuidas jõudis kontserdil kõlanud muusikalise materjalini. Helilooja ja interpreet kirjaldab enda loomingu protsessi, arranžeerimisvõtteid, tekstide…

Argo Vals

“ARGO VALS” (juhendaja Sirje Medell, MA). LÜHIÜLEVAADE: Loov-praktilise lõputöö kirjalik osa annab ülevaate Argo Valsi kontserdile eelnenud ettevalmistusperioodist, koosseisudest, millega autor musitseeris, nende ajaloost ja põhjendustest – mis põhjusel valis autor just need koosseisud oma diplomikavasse; ettekandele tulnud autoriloomingu tekkest ning selle arengust. Argo Valsi looming on tunnustust leidnud nii Eestis kui ka väljaspool Eesti piire….

Erko Niit

“DUO – TRUMM JA KITARR” (juhendaja Raul Sööt). LÜHIÜLEVAADE: Lõputöö eesmärgiks oli leida erinevaid kõlavärve ja võimalusi, kuidas saavad kitarrist ja trummar koos muusikas eksisteerida. Töö teoreetilise osa esimene pool on varasemate antud kooslust viljelevate konseptsioonide analüüs. Sellest sai autor inspiratsiooni kontserdil esitatavate palade kirjutamiseks. Teoreetilise osa teises pooles analüüsitakse oma diplomikontserdiks kirjutatud muusikat ning lahatakse…

Robert Sikk

“MUUSIKA KUI KEEL JA KEEL KUI MUUSIKA” (juhendaja Raul Sööt). LÜHIÜLEVAADE: Maailmas on palju erinevaid keele- ja kultuuriruume. Kuulates esmakordselt meie jaoks tundmatut keelt kõlab see kui muusika. Me tajume keeleruumile iseloomulikku rütmi ning meloodilist joonist. Nende elementide jälgimine lubab meil aimata kõneleja sõnade taga olevaid tegelikke tähendusi, mis ometi võivad kardinaalselt erineda meie esmamulje põhjal…