Eneken Ulmas

“VÕRU TEENINDUSTOOTMISVALITSUSE KUI INSTITUTSIOONI PÕHIÜLESANDED 1945-1993” (juhendaja Lea Leppik, PhD). LÜHIÜLEVAADE: Lõputöö eesmärgiks oli anda ülevaade Võru Teenindustootmisvalitsuse põhiülesannetest ja nende muutumisest aastatel 1945–1993. Teemakäsitlusele läheneti kahe uurimisülesande valguses ‑ püstitati küsimused: kas organisatsioon oli analüüsitaval ajajärgul staatiline; kas organisatsioon lähtus oma tegevuses turust. On levinud eelarvamus, et Nõukogude perioodi käsumajandusel oli küsitav mõju tolleaegsete majandusüksuste…

Terje Rudissaar

“TOIDU TOOTMISE VÄIKEETTEVÕTETELE ASJAAJAMISKORRA NÄIDIDE JA DOKUMENTIDE NÄIDISLOETELU KOOSTAMINE NING ANDMEBAASI LOOMINE DOKUMENTIDE REGISTREERIMISEKS” (juhendajad Lea Baumann, MA; Andre Sääsk, BSc). LÜHIÜLEVAADE: Ettevõtluskeskkond on pidevas muutuses. Et ettevõtted oleks konkurentsivõimelised, peavad nad erinevaid teadmisi ja oskusi koguma, säilitama, vajadusel kiiresti ning lihtsalt leidma ja kasutama. Ettevõtted vajavad oma põhitegevuseks erinevaid andmeid ja informatsiooni – dokumente. Väikeettevõtete…

Kaire Kiviväli

“INSTITUTSIOONI AJALUGU: LÕUNA-EESTI PÄÄSTEKESKUS 2006-2010” (juhendaja Katrin Roosileht, MA). LÜHIÜLEVAADE: Tihti küll seda ei juhtu, kuid mõnikord siiski on ajaloost kirjutatud töö kasutatav ettenähtavas tulevikus asjade paremaks korraldamiseks. Kaire Kiviväli töö „Institutsiooni ajalugu. Lõuna-Eesti Päästekeskus 2006-2010“ kirjeldab päästeteenistuste struktuurseid muutusi ning võrdlevalt neis tekkinud dokumentatsiooni. Teadagi on Eestis sisejulgeoleku korraldamine olnud pärast 2007. aasta aprillisündmusi prioriteet, samuti…