(Foto: ERM Fk 1404:268)

Martin Raat

“RÕIKA PEEGLIVABRIKU TÖÖLISELAMU” (Leele Välja) LÜHIÜLEVAADE: Hinnalist tööstusarhitektuuri leiab üle terve Eesti: nii Kärdlast, Kohilast kui Kundast ja Sindist ning paljudest teistest kohtadest. Selle pika rea üks oluline osa asub Viljandist ca 40. km kaugusel Rõika asulas, kus on säilinud veel üks kahekorruseline peeglitööstuse puidust töölistemaja. Käesolev töö uuribki selle hoone ajalugu, väärtust, hetke seisukorda…

Eesi Rosenberg

“AVE MARIA, PIETAGA PAATER-RIPATSID” (Indrek Ikkonen, MA) LÜHIÜLEVAADE: Lõputöö taustauuringus selgitatakse, miks on Eestis naispühakuid ehetel vähe kujutatud ja milline mõju oli reformatsioonil visuaalsele maailmale. Praktilise osa raames on valminud hõbedast pietàga paater-ripatsid, mille kujundamisel lähtutud sümboltähendustest ja kaitsemaagiast. Töö osaks on erinevate vitsatraatide ja ripatsi serva kupulöömise rütmide uurimine ning katsetamine. Ilmnes, et variatiivsust…

Kristi Everst

“RU:N – RUHNU TRIIBULISE ESILAIUGA SEELIKUTEST INSPIREERITUD RÕIVAKOLLEKTSIOON” (Kristi Jõeste) LÜHIÜLEVAADE: Lõputöö “RU:N – Ruhnu triibulise esilaiuga seelikutest inspireeritud rõivakollektsioon” on kummardus eraldatud ja lummavalt kaunil saarel elanud rahvakillule. Töö koosneb kirjeldavast praktikapõhisest käsitlusest, mille raames koostasin Eesti muuseumide kogudes olevate Ruhnu triibulise esilaiuga seelikute mustriskeemid, et anda omapoolne panus rannarootslaste rõivapärandi säilimiseks. Töö loov-praktilise…

Pildi autor Jaanus Vaabla

Merili Kask

“MÕTTERÄNNAK” (Villu Talsi) LÜHIÜLEVAADE: Oma mõtetega saame rännata igale poole. Saame liikuda geograafiliselt –  koduriigist välismaale, linnast maale, töölt koju. Võime rännata riiki, kus oleme juba käinud, kuid samuti ka kohta , kuhu tahaksime minna ehk luua enda peas kujutlusi, milline see võiks olla.   Kuid saame rännata ka ajas – meenutada möödunut või edukalt viibida…

Mattias Simson

“OUTRO” (Peedu Kass) LÜHIÜLEVAADE: Loov-praktilise lõputöö kirjalikus osas andsin ülevaate enda Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia (TÜ VKA) muusika eriala teekonnast ning tutvustasin lõpukontserti, kus esineb mitmetest erinevatest riikidest pärit muusikutest koosnev bänd. Bändi liikmeteks on Marius Holland, Daniel Eberilng, Camilo Bastidas, Marvin Mitt, Johannes Eriste ja Magnus Kaus. Taustalauljatena astuvad üles Eva-Britta Simson, Elisabeth-Tiffany Lepik…

Pille Pirk

“GEOMEETRIA ÕMBLEMISE TUNNIS. TÖÖJUHENDID GEOMEETRILISE PÕHIPLAANIGA KOTTIDE ÕMBLEMISEKS II JA III KOOLIASTMES” (Anu Pink) LÜHIÜLEVAADE: Minu magistritöö teemavalik tulenes uuemate õppematerjalide puudusest – üldhariduskoolide õpilastele mõeldud õppematerjale on vähe ja internetis leiduv on võõrkeelne ning kõikuva kvaliteediga. Teemaks valisin kottide õmblemise, vormiks videojuhendid kui kaasaegse viisi iseseisvaks tööks ja nendega paralleelselt ka kirjalikud tööjuhendid.   Magistritöö…

Erki Paju

“EP “BLINK AWAY” SALVESTAMINE” (Janar Paeglis) LÜHIKOKKUVÕTE: Käesoleva loov-praktilise lõputöö raames teostas autor artisti kerman lühikogumiku „blink away“ helitehnilise produktsiooni, mille lõpptulemuseks on digitaalkujul eksisteerivad, voogedastusplatvormide standarditele vastavad helifailid. Töö protsess hõlmas nii muusika salvestamist kui ka järeltöötlust, kokkumängu ning lõppviimistlust ehk masterdamise protsessi. Kogumik sisaldab viite lugu, mis on ka voogedastusplatvormidel avalikult kuulatavad alates…

Artur Müür

“ORISSAARE MUUSIKAKOOLI PUHKPILLIÕPILASTE KEVADKONTSERT” (Marko Mägi) LÜHIÜLEVAADE: Käesoleva loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli anda ülevaade minu muusikalisest teekonnast, teoreetilistest lähtekohtadest, kontserdikava ülesehitusest, ettevalmistusprotsessist ja repertuaari analüüsist. Töö esimeses peatükis kirjeldasin ning analüüsisin oma õpi- ja töökogemusi. Teises peatükis tõin välja pilliõppe kasulikkuse laste arengule, toetudes erinevatele teadusartiklitele. Töö kolmandas peatükis kirjeldasin kontserdi kontseptsiooni ja…

Kadri Kuusk

“HIIUMAA PÕRANDAKATTED ON KOHALIKE SOTSIAAL-MAJANDUSLIKE PROTSESSIDE PEEGELDUS” (Helgi Põllo, MA, Ave Matsin, MA) LÜHIÜLEVAADE: Magistritöö „Hiiumaa põrandakatted kui kohalike sotsiaal-majanduslike protsesside peegeldus“ on uurimuslik töö, mis kaardistab Hiiumaa põrandakatete ajaloo viimase saja viiekümne aasta jooksul (1870-2022). Uurimuse eesmärk on anda ülevaade, millised kultuurilised, sotsiaalsed ja majanduslikud olud on mõjutanud põrandavaipade väljakujunemist ja valmistamist Hiiumaal. Kitsamalt…

Katry Mets

“KULDNAHK JA SELLE VALMISTAMINE. HUECKI MAJA NAHKTAPEEDI FRAGMENTIDE TEHNILINE JA STILISTILINE ANALÜÜS” (Kadri Kallaste, PhD, Kurmo Konsa, PhD) LÜHIÜLEVAADE: Magistritöö “Kuldnahk ja selle valmistamine. Huecki maja nahktapeedi fragmentide tehniline ja stilistiline analüüs” tutvustab nahktapeetide ajalugu, kasutamist ja valmistusviise. Kuldnaha eripära on naha dekoreerimine, mida eristab naha katmine hõbelehtede ja kuldvärnitsaga. Uurimistöö esimene peatükk avab varasemat…

Aive Adamka

“KONTSERT-JUTUSTUS “KAOTSI LÄINUD HÄÄL”” (Marko Mägi) LÜHIÜLEVAADE: Minu lõputöö eesmärgiks on luua kõne-erivajadustega lastele võimalus osaleda muusikaringis ja pakkuda esinemiskogemust ringi tööd kokkuvõtval kontsert-jutustusel. Erivajadustega inimestel peab olema kvaliteetsele haridusele ja kultuurile samaväärne juurdepääs nagu tavainimestel – see on üks kaasava hariduse põhimõtetest. Muusikaharidus on minu arvates üks valdkond, kus saab kaasava hariduse ideed tõhusalt…

Diana Tiits

“ERIVAJADUSEGA INIMESTE LAULU- JA TANTSUPIDU 2022” (Eleri Helimets, Marko Lõhmus) LÜHIÜLEVAADE: Käesolev kultuurikorralduse eriala loov-praktiline lõputöö annab ülevaate erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupeo korraldusest. Erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupidu on traditsiooniline füüsilise, vaimse või käitumusliku eripäraga inimestele suunatud tähtsündmus. 13. augustil 2022 Viljandi lauluväljakul toimus sündmus kolmeteistkümnendat korda ning kandis pealkirja „Taaskohtumine“. Laulu- ja tantsupeost…

Anumai Raska

“TURVALINE RUUM- KELLELE JA MILLEKS?” (Anu Sööt, PhD) LÜHIÜLEVAADE: Lõputöö “TURVALINE RUUM – KELLELE JA MIKS?” eesmärk oli uurida turvalise ruumi poliitika vajalikkust ning sellega kaasnevaid nähtusi TÜ Viljandi kultuuriakadeemia (TÜ VKA) näitleja ja tantsuõpetaja erialade tudengite ning A Stage Of Emergency rahvusvahelises üliõpilasprogrammis osalenud erinevate koolide üliõpilaste ja õppejõudude seas. Töös antakse ülevaade turvalise…

Elle Maria Viies

“HUUMOR (TANTSU)HARIDUSES” (Ele Viskus) LÜHIÜLEVAADE: Lõputöös uurin huumori kasutamist hariduses ning kitsamalt tantsuhariduse kontekstis, otsides vastuseid uurimisküsimustele: Kuidas esineb huumor õpikeskkonnas? Milline on huumori mõju õpikeskkonnale? Kas ja kuidas saab huumor toetada tantsuharidust? Esimene peatükk avab, mis on huumor ning kuidas seda on varem uuritud. Tutvustan kolme enamlevinud huumoriteooriate suunda: üleoleku-, leevendus- ja inkongruentsiteooriad. Teises…

Ketrin Kastehein

“KOGUKONNAPRAKTIKA AINEKAVA TALLINNA TÕNISMÄE RIIGIGÜMNAASIUMILE” (Külli Salumäe) LÜHIÜLEVAADE: 21. sajandil on muutunud elukestev õppimine kiirete tehnoloogiliste ja majanduslike muutuste tõttu aina olulisemaks. Formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppimise käsitlemine vastanduvatena ei ole kooskõlas õppimise tervikliku olemusega. Sestap käsitleb lõputöö õppimist loetletud õppimise vormide tervikuna. Õppimise eest vastutab õppija, kuid nii õpikeskkond kui õppimise toetaja peaksid soodustama…