Greete Paaskivi

“ANY KEY TRIO”. (Peedu Kass) LÜHIÜLEVAADE: Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli koostada ülevaatlik kokkuvõte ning analüüs minu muusikalisest teekonnast ning õpikogemustest Kuressaares ja Viljandis, anda ülevaade diplomikontserdi ’’Any Key Trio’’ kontseptsioonist, esitusele tulevatest lugudest, esitavast koosseisust, selle liikmetest ja kontserti ettevalmistavast perioodist. Kontserdi live-salvestus algusega 1:11:43: https://live.kultuuriakadeemia.ee/finale-2022/ Greete Paaskivi Lõputöö autor TÜ Viljandi kultuuriakadeemia…

Maris Makurin

“PORTFOOLIO KUNSTI HINDAMISE VAHENDINA PÕHIKOOLI III KOOLIASTME KUNSTIÕPETAJATE KOGEMUSTE PÕHJAL”. (Piret Viirpalu) LÜHIÜLEVAADE: Portfooliot peetakse õpilast kaasavaks õppimis- ning hindamisvahendiks. Samas on vähe teavet selle kohta, kas ja kuidas kasutavad oma tundides portfooliot põhikooli kunstiõpetajad. Sellest tulenevalt oli magistritöö eesmärk selgitada välja põhikooli III kooliastme kunstiõpetajate kogemused portfoolio kasutamisel ning rakendamisel kunsti hindamise vahendina. Kunstiõpetajate…

Sander Rosenthal

“EP “MELANTRONICA” PRODUTSEERIMINE”. (José Diogo Neves, MA) LÜHIÜLEVAADE: Käesoleva töö eesmärk oli luua muusikapalade lühialbum EP “Melantronica”. Minu ülesanne oli salvestada ning produtseerida heliteosed, pannes proovile enda helitehnoloogiaalased oskused koostöös pärimusmuusiku Susanna Viktoria Mõtsmees’iga. Lugudes, mida produtseerisin, põimisin pärimusmuusika elektroonilise muusikaga, kasutatud žanri nimetuseks on folktronica. Töös kirjeldan lugude produtseerimist demoversioonist kuni valmis looni, kirjeldades…

Taavi Paomets

“AVOID DAVE – ETNOTROONIKA LP” (Johannes Lõhmus) LÜHIÜLEVAADE: Taavi on laulukirjutaja ja muusikaprodutsent, kelle tööpõllule mahuvad nii tunnustatud popartistid, raskemuusika ansamblid kui ka esitajad kullavaramust. Ta kirjutab muusikat nii eesti kui ka inglise keeles. Salvestusega on ta tegelenud juba pea 15 aastat, mille jooksul on ta viimistlenud nii laulmisoskusi kui ka erinevate instrumentide valdamist. Peale…

Maris Reinumäe

“KOHILA LASTEAIA “SIPSIK” KEVADKONTSERT” (Hedi-Kai Pai) LÜHIKOKKUVÕTE: Käesolev loov-praktilise lõputöö kirjalik osa kirjeldab Kohila valla lasteaia “Sipsik” kevadkontserti, mis leidis aset 27. aprillil 2022. aastal. Kirjaliku osa eesmärgiks oli anda ülevaade oma haridusest, muusikalisest taustast ning arengust, Sipsiku lasteaia kevadkontserdi kontseptsioonist, ettevalmistuse protsessist ja kontserdil kõlanud laulude analüüsist. Sipsiku lasteaias on kaheksa rühma ja kontserdil…

Elina Teder

“ÜLDHARIDUSKOOLI KUNSTIÕPETAJA KUI VÄÄRTUSKASVATAJA” (Marvi Remmik, Olga Schihalejev) LÜHIÜLEVAADE: Kunstil on suur potentsiaal väärtuskasvatuses. Kunsti kaudu saab inimene aru oma väärtustest. Oma väärtuste mõistmine aitab aru saada ka teiste inimeste väärtustest. Käesoleva magistritöö eesmärk on välja selgitada Eesti üldkoolide kunstiõpetajate uskumused väärtuskasvatusest. Valimisse kaasati seitse põhikooli ja gümnaasiumi kunstiõpetajat, kellega tehti poolstruktureeritud süvaintervjuud. Intervjueerimise käigus…

Tiina Kull

“NÖÖBILIISTUGA RAHVARÕIVASÄRGID EESTIS. PÄRANDTEHNOLOOGILINE UURIMUS ESIKINNISE KONSTRUKTSIOONIDES”. (Inna Raud) LÜHIKOKKUVÕTE: Minu magistritöö keskendub 154 nööbiliistuga särgi pärandtehnoloogilisele uurimisele Eesti Rahva Muuseumis. Töö on jagatud kolmeks peatükiks. Neist esimeses annan ülevaate kõigest, mis on seni teada nööbitava esikinnisega särgist. Töö teises osas kirjeldan lähemalt tehtud esemeuurimust, täpsustan ja põhjendan valimi moodustamist ning selgitan põhjalikult lahti töö meetodi….

Kärt Karro

“VALGUSKUJUNDUSE LOOMINE LAVASTUSELE “CERVANTOORIUM””. (Siime Reispass, Margus Vaigur) LÜHIKOKKUVÕTE: Loov-praktilise lõputöö kirjalik osa annab ülevaate valguskujunduse loomise protsessist Tartu Uue Teatri lavastusele „Cervantoorium“. Lavastus esietendus Tartu Uues Teatri väikeses saalis 18. märtsil 2022 ning oli Tartu Uue Teatri ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koostöölavastus. Lavastuse autor-lavastajad on EMTA diplomandid Erik Richard Salumäe ja Roos Lisette…

Emilie Kirsi

“VISUAALSE ATMOSFÄÄRI LOOMINE JA MÕJU LAVASTUSTERVIKULE LAVASTUSE “RÖÖVLITÜTAR RONJA” NÄITEL” (Ele Viskus, Krista Norden) LÜHIÜLEVAADE: Loov-praktilises lõputöös otsisin vastust küsimustele, milline roll on atmosfääri loomisel visuaalsetel kujundustel ning kuidas mõjutab visuaalne atmosfäär lavastustervikut. Analüüsimise aluseks võtsin Eesti Noorsooteatri lavastuse “Röövlitütar Ronja” (lavastaja Taavi Tõnisson, kunstnik Kristel Maamägi), mis esietendus 6. veebruaril 2022. Lõputöö eesmärk oli mõista…

Shion Yokoo-Ruttas

“VANEMATE TOETAMISE VÕIMALUSTEST TANTSUÕPETAJANA” (Raido Mägi) LÜHIÜLEVAADE: Minu teekond tantsuõpetajaks sai alguse tantsukoolist mu kodumaal Jaapanis, jätkus õpingutega Prantsusmaal ja jõudis lõputööni Viljandi kultuuriakadeemia tantsukunsti erialal. Oma pedagoogilise lõputöö teemaks võtsin uurida, kuidas on tantsuõpetaja taustale tugines võimalik toetada vanemaid ja millised konfliktid võivad sealjuures tekkida. Töö põhilised empiirilised tulemused sain õpetades ja juhendades oma…

Signe Lintrop

“KADRINA-HALJALA VAIBATÜÜP JA MALL TOMBACHI AUTORIVAIBA ERM 16306 TAASKUDUMINE” (Christi Kütt) LÜHIÜLEVAADE: Lõputöö kirjeldab Kadrina-Haljala vaibatüüpi. Suletud kompositsiooniga naastpõimetehnikas tekke ehk vaipu kooti 19. sajandil ainult selles Virumaa piirkonnas. Töö annab ülevaate antud vaibatüübile iseloomulikest detailidest. Lõputöö praktilise osana on taasloodud kohaliku külakangru Mall Tombachi (1799-1872) poolt 1844.a kootud tekk (ERM 16306). Töö aitab paremini…

Anna Maria Lember

“KIHNU I KALANDUS- JA MERELAAGRI KORRALDAMINE JA LÄBIVIIMINE NOVEMBER 2020 – JUUNI 2021” (Külli Salumäe) LÜHIÜLEVAADE: Kalandus ja merendus on olnud Kihnu jaoks geograafilise asendi tõttu tähtsad valdkonnad, sest läbi aegade on nendest sõltunud paljude kihnlaste sissetulek ja elu jätkumine saarel. Täna on Kihnu kogukonna probleemiks noorte väljaränne konkurentsivõimeliste töökohtade puudumise tõttu. Käesoleva loov-praktilise lõputöö…

Indrek Ikkonen

“EESTI FILIGRAAN 1945-1959: TRADITSIOON JA MUUTUSED” (Eilve Manglus, MA) LÜHIÜLEVAADE: Magistritöö „Eesti filigraan aastatel 1945–1959: traditsioon ja muutused“ vaatab Eestile omase filigraantehnoloogia positsiooni metallehistöös valitud ajaperioodil, mil filigraan kujunes ehete loomisel keskseks tehnoloogiaks. Selle positsiooni kujunemisele aitasid kaasa mitmed tegurid. Sõjajärgsete aastate materiaalne kasinus, filigraani valmistajate olemasolu ning rõhutatult naiselik moejoon olid üheks neist põhjustest….

Mihkel Känd

“OOPERILAVASTUSE “TÜRKLANE ITAALIAS” PRODUKTSIOON RAHVUSVAHELISEL OOPERIMUUSIKA FESTIVALIL PROMFEST”. (Jorma Sarv) LÜHIÜLEVAADE: Käesoleva kultuurkorralduse eriala loov-praktilise lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade Pärnu rahvusvahelisest ooperimuusika festivalist PromFest ning selle raames toimunud ooperiproduktsiooni “Türklane Itaalias” lavale toomisest. Ooperietenduste korralduses täitsin produtsendi tööülesandeid, näiteks meeskonna koordineerimine, artistide ja lavastusmeeskonnaga suhtlemine, turundus ja müük, sponsorlus, logistika, info koordineerimine, rahastustaotluste kirjutamine…