Kärt Männa

“SIDRUN” (Juhedaja Peedu Kass) LÜHIÜLEVAADE: Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli kirjeldada ja analüüsida minu õpikogemusi ja loomingulist teekonda Kuressaares ja Viljandis õpitud aja jooksul, anda ülevaade diplomikontserdi „Sidrun“ kontseptsioonist, esitusele tulevatest lugudest ja kontserdi ettevalmistusprotsessist. Kontserdil tulevad esitusele Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias õpitud aja jooksul kirjutatud lood. Kontserdi kannan ette koos bändiga koosseisus Greete…

Katre Koppel

“MUUSIKA ROLL EESTI KEELE ÕPPES VENE ÕPPEKEELEGA LASTEAEDADES” (Juhendaja Kadri Steinbach) LÜHIÜLEVAADE: Käesolev bakalaureusetöö keskendub eesti keele kui teise keele õppele lasteaias ning uurib muusika kasutamist keeleõppes. Teemat ajendas mind uurima eelkõige huvi ja ka professionaalne vajadus teada saada, kuidas kasutatakse eelkooliealiste eesti keele õppes muusikategevusi. Töö eesmärgiks on selgitada välja, kuidas kasutatakse muusikalisi tegevusi…

Katariina Tirmaste

“MI LÄÄ ESI KODU” (Juhendaja Celia Roose) LÜHIÜLEVAADE: Diplomikontserdil “Mi lää esi kodu” kõlanud palad kuuluvad minu muusikalisse kodusse. Valisin kavva lood, mis on mulle isiklikus plaanis tähtsad ja mis peegeldavad minu muusikaalase tegevuse erinevaid tahke. Sidusin ka kontserdi helikujunduse ja tutvustuspildi koduga: kontserdil kõlanud linnulaul on salvestatud minu lapsepõlvekodus Mähel ja pilt on tehtud…

Judith Parts

“EP “MESILASED” PRODUTSEERIMINE” (Juhendaja José Diogo Neves) LÜHIÜLEVAADE: Minu loov-praktilise lõputöö eesmärk oli originaalloominguga lühialbumi produtseerimine. Minu ideeks oli ühendada endas helitehnoloogi ning helilooja oskused. Lühialbumisse sai lõpuks neli pala mis on “KuuleKuuLuule”, “Udu”, “Kevad” ja “Mesilased”. Lühialbumi ideeks oli näidata minu TÜVKAs õpitud aastate jooksul loodud heliloomingut. Seetõttu valisin nii vanemaid palu kui ka lõin…

Lauri Lugu

“LUGULAUL” (Juhendaja Marek Talts) LÜHIÜLEVAADE: Käesolev loov-praktiline lõputöö on minu kitarriõpilaste ansambli kontsert. Kontserdikava valides lähtusin sellest, et lood oleks stiililiselt erinevad ning sisaldaksid ka eesti autorite loomingut. Samuti olen valikus arvestanud, et palad kõlaksid kitarride poolt esitatuna hästi. Kontserdil astusid üles minu kitarriõpilastest moodustatud kaheksaliikmeline kitarriansambel Paide – ja Türi Muusikakoolidest. Töö kirjaliku osaga…

Mari Pukk

“TRÜKIMUSTRILISED PÕLLED KIHNU TRADITSIOONILISES RÕIVASTUSES. PÕLLE- JA RÄTIKUKANGASTE KAASAEGSETE PROTOTÜÜPIDE LOOMINE” (juhedaja Kristi Jõeste) LÜHIÜLEVAADE: Käesolev lõputöö on järg autori 2015. aasta seminaritööle „Trükimustrilised pearätikud Kihnu traditsioonilises rõivastuses“, jätkates Kihnu naise rahvarõivakomplekti üksikosade käsitlemist, eesmärgiga täiendada ja talletada kirjalikku informatsiooni Kihnu naiserõivaste elujõulisest traditsioonist, selle kujunemisest, arengust ja hetkeseisust ning sidudes uurimuse töö loov-praktilise osaga. Töö…

Marja-Leena Jaanus

“KÄSITÖÖKEELE KORRASTAMINE JA ARENDAMINE KÄSITÖÖTEADUSE TERMINITE KOMISJONI TÖÖ NÄIDETE VARAL” (Juhendajad Helen Plado, Ave Matsin) LÜHIÜLEVAADE: On selge, et „pista see siit sinna“ on piisav sõnavara, kui meister õpetab selli ja näitab talle töövõtted reaalselt ette. Millist keelt aga tarvitada, kui seesama meister peab oma tööst avalikkusele rääkima või akadeemilises stiilis kirjutama, nii et tekst…

Andre Rist

“PAISTU MAARJA KIRIKU PALVEKÜÜNALDE HOIDJA” (Juhendaja Väino Niitvägi) LÜHIÜLEVAADE: Andre Risti loov-praktiline lõputöö „Paistu Maarja kiriku palveküünalde hoidja“ jälgib Paistu Maarja kiriku tellitud palveküünalde hoidja valmimist  visandamisest valmisobjektini, tuues välja  kirjalikus pooles ka kiriku ajaloo ning tellimuse disaini inspireerinud sümbolid. Palveküünalde hoidjaga valmis samuti ka kuju Madonnast lapsega ning tammepuidust korjanduskast. Tööprotsessis kasutati erinevaid tehnoloogiaid…

Mart Eensaar

“JÜRISE TALU SAUNA TAASTAMINE” (Juhendajad Leele Välja, Madis Rennu) LÜHIÜLEVAADE: Mart Eensaare lõputöö eesmärgiks oli taastada Jürise talu saun, mis asub Viljandimaal, Tömbi külas. Sauna teeb eriliseks nurgauks, mis on iseloomulik pigem omaaegsetele ärihoonetele alevites ja linnades. Ülesandeks oli restaureerida saun traditsioonilisi ehitusvõtteid ja peamiselt looduslikke ehitusmaterjale kasutades, samuti koguda andmeid sauna kui ka terve…

Katrin Kubber

“TÜ VKA TANTSUKUNSTI ERIALA ÜLIÕPILASTE ANALÜÜSI- JA SÕNASTAMISOSKUSE ARENDAMINE TANTSUETENDUST ANALÜÜSIMA SUUNAVA KÜSIMUSTIKU LOOMISE KAUDU” (Juhendaja Kai Valtna) LÜHIÜLEVAADE: Minu lõputöö eesmärk oli koostada küsimustik tantsuetenduse analüüsiks, kus vastavate küsimuste moodustamise kaudu, laieneks tantsutudengi oskus enda loome- ja etendajakogemuse sõnastamiseks, analüüsimiseks ning vaataja konteksti paigutamiseks. Selleks, et eesmärgini jõuda, viisin tudengitega läbi auditoorsed kohtumised/tunnid, kus…

Linda Tusti

“HARIDUSLIKU ERIVAJADUSEGA ÕPILASE TOETAMINE LOOVTANTSU TUNNIS” (Juhendaja Anu Sööt) LÜHIÜLEVAADE: Hariduslike erivajadustega (HEV) laste ja õpilaste arv lasteaedades ja koolides on kasvamas. Loovtants teraapiana sobib avardava meetodina kõigile, sealhulgas õpiraskustega, puuete ja käitumishäiretega lastele. Läbi tantsu ja liikumise on võimalik arendada laste emotsionaalset, vaimset ja füüsilist tervist. Minu lõputöö eesmärgiks oli uurida, kuidas toetada HEV…

Mailiis Laur

“VISUAALSE DRAMATURGIA KONSTRUEERIMINE TAARKA” (Juhendajad MA Inga Vares, MA Ele Viskus) LÜHIÜLEVAADE: Minu loovpraktilise lõputöö näol oli tegemist kaastööga MTÜ Taarka pärimusteatri lavastusele Vanahunt, mis esietendus 3. augustil 2018. aastal Treski küünis Setomaal. Lavastuse aluseks olev materjal põhines üle-eelmisel sajandivahetusel elanud seto jutuvestja Feodor Vanahundi lugudel. Kuna lavastuse aluseks oli eripärane materjal, mis nõudis selle…

Maarja Tammemägi

“MINU ELU KUNSTIS” (Juhendaja Katariina Unt) LÜHIÜLEVAADE: Minu töö on akadeemilise püüdlusega enese süvaanalüüs. Käesolevas töös sõnastasin oma teekonna kultuuriakadeemia näitlejaõppes keskendudes näitlejatehnilistele arengupunktidele läbi isiksusliku enesearengulise prisma. Selline analüüsimeetod lähtub minu kindlast veendumusest, et areng näitlejana ja areng inimesena on rööbitine protsess. Maarja Tammemägi Lõputöö autor TÜ Viljandi kultuuriakadeemia LÄBITUD ÕPPEKAVA: Teatrikunst ESTER DSpace

Laura Annast

“KOOLINOORTE TEATRIPÄEV 2019” VANEMUISE TEATRIS (Juhendaja Piret Aus) LÜHIÜLEVAADE “Koolinoorte teatripäev 2019” toimus 12. märtsil Tartus Vanemuise teatris. Teatripäeva on ellu kutsunud Eesti Etendusasutuste Liit. Sündmus koondab kokku teatrid üle Eesti, et piirkonna õpilastele pakkuda erinevaid võimalusi teatrite tegemistega tutvuda, muuhulgas õppida tundma erinevaid töövaldkondi teatris. Esimene koolinoorte teatripäev toimus 2015. aastal Pärnus Endla teatris….