Kristi Kool

“SILLAD MINUNI” (juhendaja Celia Roose, dotsent). LÜHIÜLEVAADE: Käesoleva loov-praktilise lõputöö kirjaliku osaga annan ülevaate oma õpinguaastatest Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias (edaspidi TÜVKA), diplomikontserdi kontseptsioonist ning mängitavatest paladest. Diplomikontserdi kavas keskendun eelkõige iseenda mängustiili otsinguile läbi teiste pillimängijate mängustiilide. Repertuaar koosneb eesti, šoti ja bretooni pärimusmuusikast ning omaloomingust. Kõikide palade seaded on minu loodud, kuid proovides olin…

Taaniel Kõmmus

“GOODBY 101” (juhendaja Peedu Kass). LÜHIÜLEVAADE: Minu loov-praktilise lõputöö kirjalik osa annab ülevaate diplomikontserdi ettevalmistusprotsessi põhimõtetest ja kontserdil esitatavatest lugudest. Kontsert toimub 8.06.2016 kell 18:00 Orkestrimajas (Jakobsoni 16, Viljandi). Diplomikontserdi ja käesoleva töö pealkiri ”GOODBYE 101” viitab ühe eluetapi lõppemisele ja on minu viis öelda piltlikult hüvasti Viljandi linnale, kultuuriakadeemiale, muusikamajale ja ka bassiklassile ehk ruumile…

Harri Heinsoo

“TRIO À LA KENNY BURRELL” (juhendaja Iñaki Sandoval Campillo, PhD). LÜHIÜLEVAADE: Käesolev loov-praktilise lõputöö teoreetiline osa annab ülevaate minu diplomikontserdi sisust ning ettevalmistusprotsessist. Kontsert leiab aset 25.05.2016 kell 20:00 Viljandi jazzibaaris Jasm. Diplomikontserdi teema on „Trio à la Kenny Burrell“. Lõputöö pealkiri kätkeb endas austusavaldust mind suuresti mõjutanud jazzkitarristi Kenny Burrelli loomingu vastu. Enamjaolt tulevad ettekandele tema…

Sylvia Köster

“NÄITLEJA KEHATEADLIKKUSE ARENDAMINE JA LIIKUMISE MÕTESTAMINE VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUMI TEATRIKLASSI LAVALISE LIIKUMISE TUNDIDES” (juhendaja Raido Mägi, MA). LÜHIÜLEVAADE: Antud tööd võib lugeda ka kui jätku minu seminaritööle pealkirjaga “Kehaline dissonants teatrilaval”, kus teoretiseerisin näitleja lavalise kehalise oleku üle. Oma õpetaja lõputöö praktilises osas sain seminaritöös järeldatud võimalikku lahendust ka praktiliselt käsitleda. Olles ühe semestri jooksul Vanalinna Hariduskolleegiumi…

Liis Lääts

“TARVASTU VALLA NOORSOOTÖÖ KVALITEET” (juhendaja Lii Araste, MA). LÄBITUD ÕPPEKAVA: huvijuht-loovtegevuse õpetaja õppekava. ESTER DSpace SUMMARY: „The youth work quality of Tarvastu parish“ The main problem of this research was to find out the youth work quality of Tarvastu parish. According to problem the aim of this research was to find out, what is the framework…

Liis Kaasik

“SOTSIAALMEEDIA JA TEISTE INFOKANALITE KASUTAMINE HUVIJUHI POOLT ÕPILASTELE INFO EDASTAMISEKS – HUVIJUHTIDE JA ÕPILASTE HINNANGUD, EELISTUSED JA SUHTUMINE TARTU LINNA PÕHIKOOLIDE NÄITEL” (juhendaja Aurika Komsaare, MA). LÄBITUD ÕPPEKAVA: huvijuht-loovtegevuse õpetaja õppekava. ESTER DSpace SUMMARY: THE USE OF SOCIAL MEDIA AND OTHER INFORMATION CHANNELS BY LEISURETIME MANAGERS FOR COMMUNICATING INFORMATION TO PUPILS – THE EVALUATIONS, PREFERENCES AND…

Mari Soone

“RAHVUSLIK IDENTITEET NING SELLE SÄILITAMINE MUUSIKA KAUDU TEISES KULTUURIKESKKONNAS IIRIMAA EESTI KOGUKONNA NÄITEL” (juhendaja Kadri Steinbach, MA). LÜHIÜLEVAADE: Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida, kuidas säilitavad Iirimaal elavad eestlased muusika kaudu oma rahvuslikku identiteeti. Selles uurimuses on kesksel kohal rahvusliku identiteedi mõiste ning selle muutumine ja säilimine välisriigis. Mari Soone Lõputöö autor TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia LÄBITUD ÕPPEKAVA:…

Signe Hansen

“SOULMUUSIKA HARMOONIA ARENGUTENDENTSID 1950.-1980. AASTATEL BILLBOARDI R&B EDETABELILUGUDE NÄITEL” (juhendaja Themuri Sulamanidze, MA; kaasjuhendaja Vilho Meier, MA). LÜHIÜLEVAADE: Oma lõputöös ühendasin muusikateooretilise analüüsi ja matemaatilise statistika selgitamaks välja, kui palju esineb 1950-1980ndate aastate soulmuusikas mingi astme akorde ning millised akordijärgnevused korduvad enim. Selleks transkribeerisin käsitsi 79 lugu ja saadud tulemused esitasin protsentuaalselt tabelites. Lähtusin sellest, et…

Marja-Leena Jaanus

“KÕLATEHNIKA OSKUSSÕNAVARA KORRASTAMINE JA ARENDAMINE” (juhendaja Ave Matsin, MA; konsultant Tuuli Rehemaa, MA). LÜHIÜLEVAADE: Kuidas kirjutada kõlakirja nimetust harkis jalgadega surnud varesed? Mis juhtub kivrim’i ühepoolse variandiga jooksev koer, kui seda sümmeetriliselt või asümmeetriliselt peegeldades kahepoolse variandina kududa? Kuidas nimetada seda värki, kui pinnamustrisse tekivad linnukese moodi lõimelõnga keeruträpsud või ühtepidised säpsud nagu kõrvuti kaldjooned? Kuidas saaks…

Liisi Joala

“ROBERT NATUSE RIIDEVÄRVIMIS- JA TRÜKKIMISTÖÖSTUS VILJANDIS AASTATEL 1883-1941” (juhendajad PIret Valk, MA; Kristi Jõeste, MA). LÜHIÜLEVAADE: Käesolev magistritöö ühendab kanga värvi- ja trükimeistrite teadmistekillud, 19.− 20 sajandi tööstuskogemuse ning vormistab need tänasele praktikule mõttekaks ja suupäraseks tükiks. Maalimas, kus tehnoloogilised teadmised olid salateadmised ja keemia pigem alkeemia, on Robert Natuse ja tema tööstuse kohta ilmunu väga tänuväärne…

Laura Maria Mäits

“VALGUSKUJUNDUSE LOOMINE UGALA TEATRI LAVASTUSELE “VÄIKE PII JA KIIGELAUD”” (juhendaja Margus Vaigur). LÜHIÜLEVAADE: Laura Maria Mäitsi loovpraktiliseks lõputööks on Ugala Teatri lastelavastusele “Väike Pii ja kiigelaud” valguskujunduse tegemine ning tööprotsessi analüüs. Nii valguskujundus konkreetsele lavastusele kui ka valguskujunduse analüüs konkreetsele lavastusele on ratsionaalne, selgelt loetav, esteetiliselt nauditav. Töö kirjalikus osas annab Laura Maria sissejuhatavalt aimu, milline võiks…

Triin Rannamaa

“PÕHJA- JA BALTIMAADE PÄRIMUSMUUSIKA KÕRGKOOLIDE VÕRGUSTIKU NORTRAD AASTAKOHTUMINE” (juhendaja Signe Susi, MA). LÜHIÜLEVAADE: Oma loov-praktilises lõputöös „Põhja- ja Baltimaade pärimusmuusika kõrgkoolide võrgustiku Nordtrad aastakohtumine“ annan ülevaate sündmusest, mis toimus 19.-24. aprillil 2016. Viljandis. Aastakohtumine tõi kokku 150 pärimusmuusika üliõpilast ja õppejõudu 17 erinevast kõrgkoolist. Nordtradi aastakohtumine aitas korraldajatel – TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja Eesti Pärimusmuusika Keskusel…