Meelika Hainsoo

“TRADITSIOONILISTE LAULUMÄNGUDE KASUTUSVÕIMALUSED TÄNAPÄEVAL” (juhendaja dots. Janika Oras). LÜHIÜLEVAADE: Loomingulise magistrieksami kirjalik osa Traditsiooniliste laulumängude kasutusvõimalused tänapäeval Loomingulise magistrieksami kirjalikus osas tutvustan ja analüüsin traditsiooniliste laulumängude kasutusvõimalusi tänapäeval. Toon välja kaks suuremat kasutusvaldkonda: uurimuse esimene pool keskendub laulumängude kasutamisele töös pedagoogina ja teine laulumängude interpreteerimisele kontsertolukorras laval. Laulumängud materjalina on köitnud minu tähelepanu palju aastaid ja…

Margit Keeman

“KIVIJÄRVE KULJUSTEGA NOATUPED” (juhendajad Riina Rammo, MA; Egge Edussaar-Harak, MA). LÜHIÜLEVAADE: Kuljused on koos muude helisevate ripatsitega olnud Eestis ja naabermaades väga armastatud eheteks muinasajal ja hiljemgi. Käesoleva töö uurimisobjektiks on ainulaadsed ja omapärased esemed – Jõgevamaalt Kivijärvelt leitud pronkspealdisega naiste noatuped, mis on kaunistatud kuljustega. Töö käigus valmistasin nendest esemetest rekonstruktsiooni eesmärgiga õppida tundma kuljuste…

Madli Must

“ALATSKIVI KUNSTIDE KOOLI 25.SÜNNIPÄEV” (juhendaja Lii Araste, MA). LÜHIÜLEVAADE: Madli Musta loov-praktiline lõputöö on fokusseeritud ühe kogukonna ühendamisele ning noorte kaasamisele otsustus- ja osalusprotsessidesse. Konkreetselt on autor korraldanud Alatskivi Kunstide Kooli sünnipäevanädala. Alatskivi Kunstide Kool on väikese piirkonna jaoks olulise tähtsusega huviharidust pakkuv institutsioon, mille keerukas majandusolukord on asetanud koolipere teatavasse ebakindlusesse. Et säiliks usk ja kasvaks…

Madis Mikkor

“FAHRENHEIT 451 – RAAMATU ELUKÄIK” EESTI TRÜKIMUUSEUMI VESTLUSRINGIDE SARI (juhendaja Piret Aus, MA). LÜHIÜLEVAADE: You don’t have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them. Ray Bradbury Raamatuteta ei kujuta me ette kultuuri. Nendesse talletatud teadmisteta pole vähemalt tuhat aastat olnud mõeldav haridus, teadus ega ühiskonnakorraldus. Igasuguse sõna ülimaks avaldusvormiks…

Kaija Maarit Kalvet

“TEISTE MEELTE RAKENDAMINE TEARTIS VISUAALIVABA LAVASTUSE “PELLEAS & MELISANDE” NÄITEL” (juhendaja Jaanika Juhanson, MA). LÜHIÜLEVAADE: “Oma lõputöös „Teiste meelte rakendamine teatris visuaalivaba lavastuse „Pelleas&Melisande“ näitel“ analüüsin oma kogemust ilma silmadeta kogetava teatrivormi loomisel. See on teatav kokkuvõte kaheaastasest protsessist, mille esimeseks järguks võib lugeda minu seminaritööd „Nägemismeelt mittekasutava teatrikeele loomine nägemispuudega publikule“, teiseks osaks kursusekaaslastega tehtud diplomilavastust…

Kadri Sirel

“INDIVIDUAALSE KEHATUNNETUSE ARENDAMINE GRUPIÜHTSUSE NIMEL” (juhendaja Raido Mägi). LÜHIÜLEVAADE: 2014. aasta septembrist kuni detsembri keskpaigani olin liikumisjuht Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia (TÜ VKA) ja Ugala teatri ühisprojektis, milleks oli jõululavastus ”Hiired on hiired”. Protsess tipnes esietendusega 8. detsembril. Lavastajaks oli Oleg Titov ning laval lõid kaasa TÜ VKA 11. lennu näitekunsti õppetooli üliõpilased ning lisaks kolm tantsutudengit….

Kaarel Targo

“MINU ELU KUNSTIS” NÄITEL (juhendaja prof. Kalju Komissarov). LÜHIÜLEVAADE: Minu lõputöö „Minu elu kunstis“ sisuks on Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti eriala õpiaastate eneseanalüüs. Minu eesmärgiks kirjutamise hetkel oli kirjeldada enda näitlejakoolituse tähtsamaid arenguetappe ja verstaposte koolis veedetud nelja aasta jooksul. Samas proovisin ka iseenda jaoks mõtestada ning teistelegi arusaadavalt sõnastada, miks ja mil moel üks või teine kogemus…

Janno Sild

“ALLIKAMAJA JA KAPITAAŽI PROJEKTEERIMINE JA EHITAMINE PALJANDI ALLIKALE VILJANDI LINNAS” (juendajad Priit-Kalev Parts, MSc; Laur Pihel, MA; Peep Tobreluts). LÜHIÜLEVAADE: Janno Silla loov-praktiline lõputöö seisnes Paljandi allikamaja projekteerimises ja ehitamises. Allikakoha väljaehitamisega soovis diplomand väärtustada esivanemate kultuuri, elavdada allikapärimust ning rikastada Viljandi avalikku ruumi. Viljandi linnavalitsuse toel valminud allikamaja on kaheksatahulise põhiplaaniga rajatis. Lehisest postid ja kuusepuidust…

Birgit Landberg

“NELI AASTAT TEATRIKOOLIS: LAVASTADES ATMOSFÄÄRE“; juhendaja Garmen Tabor; teatrikunsti õppekava. LÜHIÜLEVAADE: Lõputöös „Neli aastat teatrikoolis : lavastades atmosfääre“ analüüsin enda kujunemist teatritudengist lavastajaks. Nelja aasta jooksul loodud lavastustest kõikides olen tegelenud otsinguga leidmaks ideaalsest atmosfääri. Ma küll lavastajana defineerin ennast läbi keskkonna ja atmosfääri, aga see on rohkem intuitiivne kui teadlik. Siinkohal tundsin, et koolis omandatud…